title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 15/19
26/12/2019

סדר יום

1.       אישור פרוטוקול מליאה מס' 13/2019 .

2.       אישור עדכון תקציב 2019

3.       דו"ח רבעון 3, 2019

4.       אישור תקציב ועדים מקומיים לשנת 2020.

5.       אישור ועדת ביקורת במסילות.

6.       הכרזה על ועד מקומי בית יוסף כועד נחשל (בהסכמה)  ובחירת ועד חלופי.

7.       החלטת מועצה בדבר אכיפת חיקוקי סביבה

8.       אישור  תברי"ם

9.       שונות ודיווחים


לפרוטוקול המלא