title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 09/09
24/12/2009

סדר יום

1.  אישור פרוטוקול מס' 08/09 מיום 30.11.09.

2.  אישור תקציבי וועדים מקומיים  + צווי ארנונה.

3.  אישור תברי"ם.

4.  אישור מסגרות חח"ד וערבויות לבנקים לשנת 2010.

5.  אישור מתן ערבות לשנת 2010.

6.  הכנת תוכנית לשימור אתרים ברח' המייסדים במנחמיה בהתאם

     להמלצת ועדה לשימור.

7.  בחירת נגה גיל כמנהלת אגף חינוך וקהילה ואישור העסקה בשכר

     בכירים.

8.  ועדה חקלאית – בחירת פסח רוזנבלום לוועדה.

9.  שונות.

 

פרוטוקול

ישיבת מליאה 09/09

מיום חמישי ז' בטבת  תש"ע, 24.12.2009

נכחו:

יורם קרין - ראש המועצה, ירון שפיר - מירב, מירב ניב - גשר,  רונן חלוץ - חמדיה,  יואב שוהם - רשפים, יעקב יהודה - ירדנה, אפרת פולק - טירת צבי,  אייל יונה - נוה אור, ירון לוינסניר דוד,  ורד צבי – כפר רופין, , אבי גל – מעוז חיים, ציון כהן – מנחמיה, שוש מאיר – נווה איתן, שמואל ערמון – שדה נחום, ניסים אמזלג – רחוב, דני אליהובית יוסף

 

חסרים:

גדעון ישראלי- עין הנציב ,דוד קירמה - שדי תרומות,, פרץ יהודה- תל תאומים, גדעון עריף - מסילות,  אלכסנדר גיל – מעלה גלבוע, לב אייל – שדה אליהו ,יוסי דדון – רוויה, רפי בן אבי - שלוחות.

 

מוזמנים:

אביגדור משה – מ.מ. מזכיר המועצה, דיתי הרפז – ישובים, מייק ארליך – מהנדס, שלום בויאר- גזבר, יועמ"ש- עו"ד יעל נורקין.

 

נדון והוחלט:

 1.  המליאה משתתפת בצערו של חבר המליאה גדעון עריף במות אשתו.

 

 2.  המליאה אישרה את פרוטוקול מס' 08/09 מיום 31.11.09.

      תוצאות ההצבעה:    בעד – 16   אין מתנגדים.

 

 3.  מליאת המועצה אישרה את התברי"ם הבאים:

 

מס'  תב"ר

 

פרטים 

 

מקור מימון

 

סכום באש"ח

 

הגדלה  1229

 

תשתיות 30 יח"ד  ברחוב

 

מ. השיכון

 

250

 

1486

 

משולש המעיינות פיתוח

 

מ.החקלאות

 

500

 

הגדלה 1442

 

כפר תיירותי בירדנה

 

מ.החקלאות

 

680

 

הגדלה 1484

 

שיקום שכונות 2009

 

מ. השיכון

 

50

     

           תוצאות ההצבעה:    בעד – 16   אין מתנגדים.

 

4.  המליאה אישרה את מסגרות החח"ד והערבויות לבנקים לשנת 2010 כפי שמופיעים בנספח א'.

     תוצאות ההצבעה:          בעד – 16   אין מתנגדים.

 

 

5.  המליאה אישרה מתן ערבות לשנת 2010 כפי שמופיע בנספח א'.

      תוצאות ההצבעה:          בעד – 16   אין מתנגדים.

     

6.  מהנדס המועצה הציג את תהליך ההכרזה לשימור אתרים והסבר על התוכנית לשימור  במנחמיה ושדה -אליהו.

     המליאה החליטה לאשר הכנת תוכנית לשימור אתרים ברח' המייסדים במנחמיה .

     תוצאות ההצבעה:         בעד – 15  אין מתנגדים.

 

7.  המליאה אישרה את בחירתה של נוגה גיל כמנהלת אגף חינוך וקהילה והוחלט להעסיקה בהסכם בכירים,

     עד ל – 60%. משכר בכירים.

     תוצאות ההצבעה:          בעד – 16   אין מתנגדים.

 

8. המליאה החליטה על פתיחת חשבון בנק עבור תשלומי הביוב.

    תוצאות ההצבעה:          בעד – 15  אין מתנגדים.

 

9. המליאה החליטה על פתיחת חשבון בנק בגין תשלומי בצורת.

    תוצאות ההצבעה:          בעד – 15  אין מתנגדים.

 

10. המליאה דנה והחליטה לאשר את תקציבי הועדים המקומיים לשנת 2009 כפי שמופיעים בנספח ב'.

       תוצאות ההצבעה:          בעד – 14  אין מתנגדים

           

11. המליאה דנה והחליטה לאשר את תקציבי הועדים המקומיים לשנת 2010  וכן את צווי הארנונה של הועדים כפי 

     שמופיעים בנספח ג'.

      תוצאות ההצבעה:          בעד – 14  אין מתנגדים.

   

12. המליאה אישרה את צו הארנונה של הועדים המקומיים כפי שמופיע בנספח ד'.

       תוצאות ההצבעה:          בעד – 14  אין מתנגדים.

    

13. המליאה  החליטה לאשר את צירופו של פסח רוזנבלום לוועדה החקלאית.

       תוצאות ההצבעה:         בעד – 12         נגד – 1

 

 

 

                _____________________                                                      _______________________

                     יורם קרין – ראש המועצה                                                             אביגדור משה – מזכיר המועצה