title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 01/10
21/1/2010

סדר יום

1.   אישור ועדכון פרוטוקול מליאה 09/09 מיום 24.12.2009 (מורשי חתימה חשבון בצורת).

2.   עדכון תקציב 2009.

3.   אישור תקציב 2010 כולל תקן כ"א.

4.   אישור דו"ח רבעוני 09/2009 מועצה.

5.   תקציבי ועדים מקומיים.

6.   אישור התקשרות עם החברה למתנס"ם.

7.   אישור תברים.

8.   דיווח על גופים נלווים למועצה.

9.   חוק עזר למועצה אזורית עמק המעיינות – שמירת איכות הסביבה.

10. אישור חוזה מיוחד.

11. אישור קבלת תרומה מקרן היסוד.

12. שונות.


לפרוטוקול המלא