title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 03/10
25/3/2010

סדר יום

1. סקירה ע"י יו"ר וועד מושב ירדנה -יעקב יהודה.

2. הרמת כוסית לקראת החג

3. אישור פרוטוקול מליאה 02/10 מיום  18.02.10 .

4. אישור דו"ח  ועדת ביקורת לשנת 2008.

5. גזבר – עדכון , אישור שכר בכירים ומורשה חתימה.

6. שכר בכירים.

7. שונות.


לפרוטוקול המלא