title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 07/10
25/11/2010

סדר יום

1.    אישור פרוטוקול הנהלת מועצה מס 6/10 מיום 2.9.2010.

2.    עדכון תקציב מועצה 2010.

3.    צו ארנונה מועצה לשנת 2011.

4.    אישור העברת בי"ס דקלים לבעלות המועצה.

5.    צווי ארנונה וועדים מקומיים.

6.    הפרדת  אשפה ל- 2 זרמים .

7.    וועד ממונה מושב רחוב.

8.    אישור תברי"ם.

9.    אישור הסכם עם  משרד  רכס, רוזנזפט, נורקין, עורכי-דין

10.  אישור העסקת מבקר פנים בשכר בכירים.

11.  אישור עקרונות סל שירותים ליישובי המועצה.

12.  נחיצות משרת מזכיר  לוועד מקומי מנחמיה

13.  שונות.


לפרוטוקול המלא