title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 02/11
3/3/2011

סדר יום

1. ברכות לחברת מליאה ורדית קונוויסר  שמחליפה את צביקה ורד – כפר רופין.

2. אישור פרוטוקול מס' 1/11 מיום 26.1.2011 .

3. אישור ממצאי ביקורת משרד הפנים לשנת 2009 ומעקב אחר תיקון ליקויים.

4. ועדה למיגור אלימות .

5. הנחה בארנונה בגין ילד נכה.

6. אישור העסקה בשכר בכירים – איציק וולף.

7. תברים.

8. נסיעת ראש המועצה במשלחת לקלבלנד ארה"ב.

9. שונות.


לפרוטוקול המלא