title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 06/11
6/11/2011

סדר יום

1.   אישור פרוטוקול מס' 5/2011 מיום 22.9.2011.

2.   דיווח ראש המועצה.

3.   מינוי מ"מ לתפקיד גזבר לחודשים -  11/2011 עד 01/2012.

4.   אישור שכר בכירים - גזבר.

5.   אישור שכר בכירים - (הסדרת תנאי עבודה).

6.   אישור תקנון עמותת המתנ"ס.

7.   האצלת סמכויות לוועדים מקומיים.

8.   תברי"ם.

9.   אישור קבלן - שיפוץ בריכת שחיה כפר רופין.

10. מינוי מזכיר המועצה כנציגת המועצה במקום ראש המועצה בוועדות בחינה.        

11. דיווח: "קולחי עמק המעיינות" - סקירה בנושא ביוב.

 


לפרוטוקול המלא