title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 03/14
10/4/2014

סדר יום

1.   הרמת כוסית לפסח

2.   אישור פרוטוקול מס' 2/2014 מיום 6.3.14

3.   אישור דו"ח ביקורת פנימית 2013

4.   אישור שכר בכירים מבקר המועצה

5.   אישור דוח רבעון 4, 2013.

6.   המלצת המועצה למשרד הפנים לעדכון גבולות ישובים.

7.   אישור המועצה כיוזמת לתב"ע בעניין הקמת תחנת שאיבה לביב מאסף בסמוך לצומת כביש 71 ו- 7079

8.   אישור שוש מאיר כחברת ועדת המכרזים במקום מיכאל בן ישי  

9.   עדכון תקציבי וועדים מקומיים לשנת 2013

10. אישור ועדות ביקורת בישובים גשר, שדי תרומות וטירת צבי

11. תברי"ם

12. שונות.


לפרוטוקול המלא