title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 04/14
29/5/2014

סדר יום

 

1. אישור פרוטוקול  מס' 3/2014  מיום 10.4.2014.

2. אישור צו המיסים לוועדים המקומיים לשנת 2015

3. אישור ועדות ביקורת בועדים המקומיים.

4. אישור צו המיסים למועצה לשנת 2015 .

5. אישור עבודה נוספת למבקר המועצה .

6. אישור מירי כפרי לתפקיד נציגת ציבור בוועדה למניעת סמים ואלכוהול .

7. אישור תברים.

8. שונות.


לפרוטוקול המלא