title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 05/14
24/6/2014

לפרוטוקול המלא