title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 07/14
4/9/2014

סדר יום

1.      אישור פרוטוקול  מס' 6/2014  מיום 10.7.2014

2.      ברכות לראש השנה.

3.      הנחות ארנונה לאדמה חקלאית במהלך שנת שמיטה.

4.      אישור הרכב מליאת המועצה הדתית.

5.      אישור ועדות ביקורת בישובים

6.      מינוי דירקטורים בתאגידים

7.      אישור דו"ח רבעוני לשנת 2014

8.      תברי"ם

9.       שונות


לפרוטוקול המלא