title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 04/15
21/5/2015

סדר יום

1.    אישור פרוטוקול  מס' 3/2015  מיום 26.3.2015

2.    הודעה על מינוי יועץ משפטי .

3.    אישור הסכם ערים תאומות – עמק המעיינות ו- Portage la Prairie, Manitoba, Canada.

4.    אישור תיקון תקנון פארק תעשיות צבאים בע"מ .

5.    גביית מיסי ארנונה לוועד מקומי .

6.    הצגת פעילות המועצה הדתית .

7.    הצגת רשימת ספקים וקבלנים במכרזי זוטא בשנת 2014.

8.    עדכון תקציב ועדים מקומי טירת צבי לשנת 2014 .

9.    אישור הגדלת התקשרות עם הקבלן שבו שלמה במכרז 2/2014 החלפת קווי ביוב בבית יוסף במרווח שבין 25%-50% .

10.  אישור נציגי מועצה בדירקטוריון תאגיד מי שאן.

11.  אישור תברים

12.  שונות


לפרוטוקול המלא