title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 02/16
25/2/2016

סדר יום

1.       אישור פרוטוקול מס'1/2016 מיום 28.1.2016 .

2.       דו"ח הביקורת הפנימית לשנת 2015 .

3.       אישור קריטריונים למחיקת חובות ולהסדרי פשרה.

4.       פתיחת חשבון פיס פיתוח בבנק דקסיה.

5.       צירוף המועצה כמבקשת לתבע"ות (תחנות ביוב).

6.       אישור תברים.

7.       שונות ודיווחים.


לפרוטוקול המלא