title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 06/09
10/9/2009

סדר יום

1.  אישור פרוטוקול מס' 5/09 מיום 6.8.09.

2.  תשתיות  לישובים ותיקים.

3.  פתיחת חשבון בבנק דקסיה לתאגיד הביוב.

4.  שינוי תחום השיפוט של המועצה.

5.  שינוי שם החברה הכלכלית.

6.  ביטול חוקי העזר למנחמיה בעניין הסדרת השמירה.

7.  תקציב ועדים מקומיים.

8.  אישור תברי"ם.

9.  שונות.

 

פרוטוקול

ישיבת מליאה 06/090

מיום חמישי כא' באלול  תשס"ט, 10.09.2009

 

 

נכחו:

יורם קרין - ראש המועצה, ירון שפיר - מירב, מירב ניב - גשר,  רונן חלוץ - חמדיה,  גדעון עריף - מסילות,  יואב שוהם - רשפים, יעקב יהודה - ירדנה, אפרת פולק - טירת צבי, כהן ציון- מנחמיה , רפי בן אבי – שלוחות, אייל יונה - נוה אור, שוש מאיר - נוה איתן, אלכסנדר גיל - מעלה גלבוע,

גדעון ישראלי- עין הנציב.

 

חסרים:

יוסי דדון - רוויה, דני אליהו - בית יוסף, דוד קירמה - שדי תרומות, ניסים אמזלג - רחוב, ירון לוינס - ניר דוד,

 

מוזמנים:

אביגדור משה – מ.מ. מזכיר המועצה, דיתי הרפז – ישובים.

 

 

 

נדון והוחלט:

 

1.   מליאת המועצה אשרה את פרוטוקול המליאה מס' 05/09  מיום  06.08.2009

       

 

2.  תשתיות לישובים ותיקים.

     במסגרת החלטת הממשלה להשקיע בשיקום תשתיות פיזיות לישובים חקלאים ותיקים, ישנו פיילוט על חמישה עשר

     ישובים בכל הארץ, המועצה עושה מאמץ גדול להכלל בפיילוט.

     בחינת הקרטריונים של ישובי המועצה הוחלט להמליץ בפני משרד החקלאות על הישובים הבאים: רוויה, חמדיה, רחוב ונוה

     איתן.

 

     בעד - 13    אין מתנגדים.

 

 

3.  מליאת המועצה החליטה לפתוח חשבון בבנק דקסיה.

 

     בעד13    אין מתנגדים.

 

 

4.   שינוי תחום השיפוט של המועצה.

      ראש המועצה סקר בפני המליאה את המהלכים שנעשו עד כה כדי לטפל בהעברת המטמנות לשטח השיפוט של המועצה,

      אך ללא הועיל, אי לכך ראש המועצה הציע לפנות למשרד הפנים להקמת ועדה לשינוי גבולות.

      המליאה החליטה לאשר את הצעת ראש המועצה להגיש בקשה לשינוי תחום השיפוט.

 

      בעד - 15  אין מתנגדים.

 

 

5.   שינוי שם החברה הכלכלית.

      הוחלט לשנות שם החברה מ''החברה הכלכלית לפיתוח בקעת בית שאן'' ל''החברה הכלכלית עמק המעיינות''  וזאת על מנת

      ליישר קו עם שם המועצה והועדה המקומית.

 

       בעד - 15   אין מתנגדים.

 

 

6.    ביטול חוק העזר למנחמיה בנושא הסדרת השמירה.

       מאחר ולמועצה כבר קיים חוק עזר בנושא הסדרת השמירה שהינו דומה במהותו לחוק העזר המאוחר  של מנחמיה בנושא

       הסדרת השמירה ולאור העובדה כי ממילא יש לבטל את חוק המוקדם של מנחמיה בעניין הסדרת השמירה, החליטה המליאה

       על ביטולם של שני חוקי העזר של מנחמיה בנושא הסדרת השמירה - חוק עזר למנחמיה (הסדרת השמירה), התשי''ז 1957 -

       וחוק עזר למנחמיה (הסדרת השמירה), התש''ם - 1980.

 

        בעד -15  אין מתנגדים.

 

   

7.  אישור דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2008

     המליאה אישרה את הדוחות הכספיים ליום 31.12.08 של קיבוץ מסילות.

 

     בעד - 15   אין מתנגדים

 

8.  תברואה.

     מליאת המועצה אישרה את החברים הבאים:

 

 

 

             ____________________                                     _____________________

                 יורם קרין – ראש המועצה                                       אביגדור משה – מ.מ. מזכיר המועצה