title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 05/17
20/7/2017

סדר יום

1.       אישור פרוטוקול מליאה מס' 3/17 ומס' 4/17 מיום 13.6.2017 

2.       אישור דוחות ועדת ביקורת , 2016 .

3.       אישור מתן ערבות ע"י החברה הכלכלית

4.       אישור חוזים אישיים.

5.       אישור תברי"ם.

6.       שונות ודיווחים.


לפרוטוקול המלא