title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 03/18
26/4/2018

סדר יום

1.       אישור פרוטוקול מליאה מס' 2/2018 מיום 22.2.2018

2.       אישור רבעון ד' 2017.

3.       אישור תמיכות לשנת 2018.

4.       אישור הנחת  ארנונה למשרתי מילואים.

5.       אישור התקשרות בחוזים ללא מכרז למכירת תוצרת חקלאית של עגבניות ותמרים מחוות עדן, בהעדר תועלת במכרזים חוזרים.

6.       קול קורא חטיבה להתיישבות תמיכה ביישובים "בטיפול נקודתי" לשנת 2018 .

7.       אישור המליאה לפתיחת חשבונות בנק במוסדות חינוך, גלעד ודרור.

8.       אישור תברי"ם

9.       שונות ודיווחים


לפרוטוקול המלא