title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 04/18
24/5/2018

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מליאה 03/2018 מיום 26.4.18
2. האצלת סמכויות לאדריכל איתן ענבר.
3. אישור קליבלנד כעיר אחות.
4. אישור חברי ועדת בחירות.
5. אישור תב"רים.
6. שונות ודיווחים.

לפרוטוקול המלא