title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 07/09
19/11/2009

סדר יום

1.  אישור פרוטוקול מס' 6/09 מיום 10.9.09.

2.  שינוי חוקי עזר.

3.  שינוי סיווג עבירות בחוקי עזר..

4.  צו ארנונה לשנת הכספים 2010.

5.  תקציבי וועדים מקומיים.

6.  ארנונה ועד מקומי.

7.  אישור תברים.

8.  אישור הרכב ועדת ערער לארנונה..

9.  אישור ועדה לאישור תקציבי ועד מקומי.

10. שונות.

 

פרוטוקול

ישיבת מליאה 07/09

מיום חמישי ב' בכסלו תש"ע, 19.11.2009

 

 

נכחו:

יורם קרין - ראש המועצה, ירון שפיר - מירב, מירב ניב - גשר,  רונן חלוץ - חמדיה,  גדעון עריף - מסילות,  יואב שוהם - רשפים, יעקב יהודה - ירדנה, אפרת פולק - טירת צבי, רפי בן אבי - שלוחות, אייל יונה - נוה אור, ירון לוינסניר דוד, אלכסנדר גיל - מעלה גלבוע, גדעון ישראלי- עין הנציב, ניסים אמזלג – רחוב, דני אליהובית יוסף,  ורד צבי – כפר רופין, יוסי דדון – רוויה, אבי גל – מעוז חיים,שמואל ערמון – שדה נחום.

 

חסרים:

דוד קירמה - שדי תרומות,  לב אייל – שדה אליהו, פרץ יהודה- תל תאומים. ציון כהן – מנחמיה, שוש מאיר – נווה איתן

 

מוזמנים:

אביגדור משה – מ.מ. מזכיר המועצה, דיתי הרפז – ישובים, מייק ארליך – מהנדס, שלום בויאר- גזבר , יובל שוב שוב – מנהל הארנונה, יועמ"ש- עו"ד יעל נורקין.

 

נדון והוחלט:

 

1.       מליאת המועצה אשרה את פרוטוקול המליאה מס' 06/09  מיום  10.09.2009

          תוצאות ההצבעה:    בעד - 13    אין מתנגדים.

 

2.       שינוי סיווג עבירות בחוקי עזר.

          המועצה קיבלה החלטה על קביעת עבירות בחוקי העזר שלה כעבירות ברירת קנס, וצו עבירות הקנס של המועצה מצוי

          בהליכי בחינה במשרד הפנים. הוצע למועצה להפוך את העבירות בחוקי העזר שלה שהוגדרו כעבירות ברירת קנס,

          לעבירות ברירת משפט. היועמ"ש הסבירה למליאה את המשמעות של הפיכת עבירות מסוג ברירת קנס לעבירות מסוג

          ברירת משפט.

          מליאת המועצה אישרה את הפיכת העבירות בחוקי העזר שלה שהוגדרו כעבירות ברירת קנס, לעבירות ברירת משפט.

          תוצאות ההצבעה: בעד - 14    אין מתנגדים.

 

 

3.    תברי"ם:

       מליאת המועצה אישרה את התבר"ים המופיעים בנספח מס' 1 .

 

       תוצאות ההצבעה:   בעד - 14    אין מתנגדים.

 

 

4.       אישור הרכב מליאת המועצה הדתית:

          מליאת המועצה אישרה את הרכב מליאת המועצה הדתית כפי שמופיע בנספח מס' 2

 

          תוצאות ההצבעה:    בעד - 14    אין מתנגדים.

 

 

5.       עדכון שכר בכירים.

          מליאת המועצה אישרה את עדכון שכר הבכירים  הבאים:

 

          אבי לוי                         39%                                      + 5%

 

         דיתי הר – פז                 40%                                      + 5%

 

         ציון דקו                         46%                                       + 7%

 

        תוצאות ההצבעה:          בעד  - 13          נגד – 4  .

 

 

6 .     צו ארנונה לשנת הכספים 2010.

         מליאת המועצה אישרה את צו הארנונה לשנת 2010, בנוסח המופיע בנספח 3, ובו שינויים מצו הארנונה הידוע במועד

         ישיבת המליאה לשנת 2009, המחייבים פנייה לקבלת אישור חריג משר הפנים ומשר האוצר. כמו כן, לאחר קבלת הסבר

         מלא ומפורט על ידי היועמ"ש, המליאה החליטה לבקש אישור חריג מחודש משר הפנים ומשר האוצר, לרשימת הסיווגים,

         המפורטת בנספח 4 והתעריפים שלצידם, הקבועים בצו הארנונה לשנת 2010 (נספח 3), וזאת לשם הזהירות ועל מנת

         להסיר אפשרות של טענות בקשר לחוקיות סיווגים ותעריפים אלו בצו הארנונה של המועצה.

        

         תוצאות ההצבעה:             בעד - 17   מתנגד – 1 .  

           

 

 

 

                          ____________________                                                _____________________

                              יורם קרין – ראש המועצה                                                   אביגדור משה – מ.מ. מזכיר המועצה