title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 06/18
1/8/2018

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מליאה 05/18 מיום 2.7.18
2. אישור שם בי"ס חדש בשד"א - בית ספר "שדות".
3. אישור נסיעה לחו"ל במסגרת התפקיד - הגב' נגה גיל.
4. אישור ועדת הביקורת - מושב רחוב.
5. קביעת מודד ל"אזור" (ישוב).
6. אישור מספר חברי ועד מקומי לאיוש.
7. אישור חברי ועדת הבחירות.
8. אישור תב"רים.
9. שונות ודיווחים.

לפרוטוקול המלא