משפחת וגנפלד - מנחמיה
צמיחה דמוגרפית מועצה אזורית עמק המעיינות
תיירות מועצה אזורית עמק המעיינות  
 
facebook-פייסבוק klita@maianot.co.il : ד.נ עמק בית שאן 11710, טל : 6065685 - 04, דוא"ל
משפחת ונגפלד - מנחמיה
מפת האזור