מס/ נוהל נושא פרק/אגף/מחלקה    תאריך עדכון
3 השתלמויות משאבי אנוש 09.07.2023
4 נוכחות בעבודה והעדרות משאבי אנוש 09.07.2023
7 עידכון נהלים ארגון ושירות 07.06.2021
8 חיסון ורישוי כלבים  שפ"ע 03.04.2024
10 רכב ארגון ושירות 07.09.2023
12 רישוי עסקים לאירועים תחת כיפת השמיים שפ"ע 25.03.2012
14 החזרי הוצאות נסיעה לחו"ל ארגון ושירות 2012
15 בקשת הלוואות ומקדמות לשכר משאבי אנוש 2021
16 מכרזים והתקשרויות כספים וגזברות 12.01.2023
18 אישור עבודת חוץ  משאבי אנוש 09.08.2020
20 הפעלת אירוע בחירום ביטחון 15.09.2019
21 לכידת כלבים בישובי המועצה שפ"ע 03.04.2024
23 עיצוב נכסי המועצה ארגון ושירות 23.03.2014
24 מניעת הטרדה מינית משאבי אנוש 2014
25 שמירת מסמכים במועצה ואחסונם ארגון ושירות 20.07.2014
26 הארכת שירות לעובדים לאחר גיל פרישה משאבי אנוש 20.10.2022
28 אבטחת מבנים ורכוש ביטחון 01.04.2024
29 העסקת עובדים בועד מקומי משאבי אנוש פברואר 2024
31 עבודה מול מוסכים ארגון ושירות פברואר 2024
32 מאגר יועצים ובחירתם כספים וגזברות 21.03.2021
33 שימוש במערכות מחשב ארגון ושירות מרץ 2024
35 בטיחות בתעבורה והיסעים תחבורה פברואר 2024
37 אירוע תחת כיפת השמיים שפ"ע מרץ 2024
38 כלי אצירה לבתי מגורים ועסקים שפ"ע 09.02.2017
39 נוהל עבודת המחלקה לשרותים חברתיים שרותים חברתייים 01.02.2024
40 מלגות לספורטאים מצטיינים ארגון ושירות 23.03.23
41 קבלת תרומות ארגון ושירות 2016
42 הנצחה ארגון ושירות פברואר 2024
46 תהליכי עבודה בקופה כספים - גביה 06.12.2020
46 הרשאות EPR משתמשי גביה כספים - גביה 06.12.2020
46 טיפול בתיקוני שומה כספים - גביה 06.12.2020
46 מעקב פניות תושבים - מוקדים טלפוניים כספים - גביה 06.12.2020
46 חיוב ביוב כספים - גביה 06.12.2020
46 העברת משלמים כספים - גביה 06.12.2020
46 בקשה למבחן הכנסה כספים - גביה 06.12.2020
46 מתן אישור על העדר חובות כספים - גביה 06.12.2020
46 מתן הנחה עפ"י קריטוריונים כספים - גביה 06.12.2020
46 מתן פטור לנכס ריק כספים - גביה 06.12.2020
46 מתן פטור לנכס בבניה או לא ראוי לשימוש כספים - גביה 06.12.2020
46 מתן הנחה לחייבים בתהליך הוצל"פ ופש"ר כספים - גביה 06.12.2020
47 אוגדן נהלים בי"ס בניהול עצמי חינוך  
48 פיקוח ובקרה על כספי תמיכות המועצה במוסדות ציבור ארגון ושירות מרץ 2024
50 אבטחת מאגרי מידע במועצה מערכות מידע מרץ 2024
51 אירוע שאינו טעון רישוי שפ"ע מרץ 2024
52 אירועי מועצה - תיאום, ארגון ופרסום שירות וארגון 27.03.2024
54 ניהול ישיבות המליאה ארגון ושירות 06.03.2024
55 רישיון לעיסוק ברוכלות שפ"ע  16.02.2020
61 הפעלת מוקד בשגרה, חירום וסדר פעולות ארגון ושירות מרץ 2024
63 טיפול באירועי אבטחת מידע וסייבר מערכות מידע יולי 2022
64 חוק המידע הפלילי מערכות מידע 04.02.2024
66 ביקורי בית קהילה ורווחה  
67 אישור ועדכון שכר בחוזים אישיים משאבי אנוש 12.02.2023
68 תיאום לויות חללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה ארגון ושירות 14.01.2024
69 עבודה במערכת השועל בחירום ביטחון 21.01.2024
70 גיוס וקבלת עובדים משאבי אנוש 11.10.2022
71 תהליך אישור שמות רחובות במשרד הפנים הנדסה 01.04.2024