מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 11

11
אגף שירותים מוניציפאליים
מתן שירותים מוניציפאליים איכותיים לישובי ותושבי המועצה.
יעוד האגף:
האגף עוסק בקיום ופיתוח שירותי התחזוקה, איכות הסביבה, התברואה והביטחון לתושבי המועצה, וכולל חמישה ענפים מרכזיים:
אחזקה: פיקוח ושמירה על רמת תחזוקה גבוהה בכל המתקנים שבאחריות המועצה
תברואה, וטרינריה ורישוי עסקים
אשפה ואיכות סביבה
ביטחון
מוקד פניות תושבים לדיווח על מפגעים ותקלות במערכות המועצתיות
המוקד פועל 42 שעות ביממה לשירות תושבי העמק, ובאמצעותו ניתן להעביר פניות אודות מפגעים ותקלות במערכות
מוקד המועצה לפניות תושבים:
המועצתיות. פניות התושבים למוקד נרשמות ומתועדות במערכות מחשוב מתקדמות, אשר מנתבות את המידע לטיפול המחלקות השונות ועוקבות אחר הטיפול
לשביעות רצון הפונה.
האפליקציה נבנתה במטרה לאפשר לתושבים ערוץ תקשורת ישיר עם המועצה.
אפליקציה לתושב:
לאפליקציה מגוון שימושים:
היא מאפשרת לתושב לשלוח דיווחים על מפגעים ותקלות עם ציון מדויק של המיקום כולל אפשרות צילום המפגע, תוך ניתוב אוטומטי לגורם מטפל
רלוונטי
קבלת מידע רלוונטי בתחומים נרחבים על פי בחירה אישית כמו: תרבות, חוגים, בתי ספר, מידע מתוך הישוב ועוד
קבלת הודעות ועדכונים במצבי חירום
ניתוב ישיר לאתר המועצה
מנהל האגף
עמיחי קידר
04-6065822
מזכירה
מייסי יצחק
04-6065888
קוד לסריקת האפליקציה:
04-6588107
מוקד המועצה לפניות תושבים:
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 2,3,4,5,6,7,8,9,10,...98