מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 13

13
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
תחזוקת
מתקנים
פיקוח על תחזוקת מתקנים (מגרשי משחקים, ספורט, תחנות
הסעה)
תחזוקה שוטפת של מתקנים בתוך הישוב באמצעות בעלי
מקצוע, על פי דרישות החוק
חשמל מתקני
ביטחון
תשלום חשבוניות חשמל מקלטים המגיעות למועצה וחיוב הוועד
המקומי
תשלום חשבוניות חשמל מקלטים המגיעות ישירות לישוב
מנהל המחלקה
יעקב קדוש
04-6065897
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...98