מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 15

15
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
טיפול בצרעות,
דבורים, נחשים וכו׳
טיפול לפי קריאה
ניטור וטיפול
חיסוני כלבת לכלבים
וחתולים
שירות בתשלום מסובסד לתושבים במתחם
המועצה (ימים ב’ וד’) ובישוב (פעמיים בשנה)
מינוי איש קשר לעבודה עם מחלקת התברואה
לכידת כלבים
הפעלת לוכד כלבים משוטטים בתיאום עם
הישוב, כולל כיסוי עלויות לכידה והסגר
דיווח על כלבים משוטטים למועצה
כלבים עם שבב – באחריות בעליהם
לכידת חתולים
משוטטים
אישור הווטרינר ללכידת חתולים משוטטים
בתנאי שהוכח מעל לכל ספק שהחתול נגוע
במחלה שמסכנת את הציבור.
קבלת אישור המועצה ללכידה והזמנת הלוכד על חשבון הישוב
טיפול בתנים
טיפול בתנים מחוץ לישובים - באחריות פקח
רשות הטבע והגנים
דיווח על מקרים של הופעת תנים בתוך הישובים
מניעת ריכוזי מזון לתנים בתוך הישובים ובשטחים החקלאיים
פינוי פגרים
פינוי פגרים בשטחי המועצה להוציא כבישי
מע”צ
פינוי פגרים בשטחי הישוב
לכידת נחשים
לכידת נחשים במוסדות ציבוריים ובמוסדות
חינוך
פתיחת תיקי רישוי
ואכיפה של חוק רישוי
העסקים
ליווי עסקים בפתיחת תיק רישוי עסקים ואכיפת
חוק הרישוי
הנחיית בעלי העסקים בתחומם להוצאת רישיון עסק
מנהל המחלקה
יעקב קדוש
04-6065826
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...98