מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 16

16
מחלקת איכות סביבה
מתן שירותים איכותיים בתחום איכות הסביבה במועצה, לרווחת ושיפור איכות חיי תושביה.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
פיקוח בתחום הפסולת החקלאית והגזם
פיקוח בתחום המחזור
תחום
אחריות המועצה
אחריות הועד המקומי /ישוב / תושב
מחזור מתקני נייר, ביגוד,
זכוכית ובקבוקים
אספקת מתקנים מתאימים
פינוי באמצעות קבלני המחזור ברחבי המועצה ופיקוח על
פעילותם
דיווח למוקד על מתקנים מלאים, במקרים חריגים,
לצורך פינויים ו/או ליקויים במתקני המחזור
הקיימים
פינוי סוללות ואלקטרוניקה
פינוי פסולת אלקטרונית לפרוק ומחזור
פינוי מתקני המחזור לאתרי פסולת, באמצעות קבלנים
ופיקוח על פעילותם
דיווח על מתקנים מלאים במקרים חריגים
מחזור פסולת אורגנית
אספקת קומפוסטרים במחיר מסובסד
רכישה, הצבה, תפעול
פיקוח ואכיפה סביבתית
אכיפה סביבתית למניעת היווצרות מפגעים ומטרדים
סביבתיים
דיווח למוקד המועצה על מפגעים / מטרדים
סביבתיים
שמירה על ניקיון בתוך הישוב
מחלקת איכות הסביבה
גיא הלדן
04-6065827
פקח סביבתי
גלעד טל
04-6065826
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...98