מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 17

17
מחלקת אשפה ( פינוי פסולת ומחזור)
מתן שירותים איכותיים בתחום פינוי האשפה, לרווחת ושיפור איכות חיי תושביה.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
פיקוח בתחום הגזם
פינוי אשפה ביתית ותחזוקת כלי אצירה
תחום
אחריות המועצה
אחריות הועד המקומי / ישוב / תושב
פינוי אשפה
ביתית
פינוי מתקני האשפה ברחבי המועצה
פרסום מועדי פינוי באתר המועצה
הודעה למועצה על מתקנים מלאים במקרים חריגים
פינוי מסופי
אשפה
פינוי המתקנים על פי קריאה
הודעה למועצה על מתקנים מלאים
הפרדת גזם ואשפה רטובה מן האשפה היבשה
אספקת ותיקון
כלי אצירה
אספקת כלי אצירה ראשון ודאגה לתחזוקתו
תשלום בעבור פח ראשון על ידי התושב
הודעה על פחים תקולים
טיפול בגזם
טיפול בגזם בשיתוף עם הישוב
איסוף הגזם וטיפול בו בשיתוף עם המועצה
ניקיון כלי
אצירה
ניקוי הפחים ברחבי המועצה, אחת לשנה לכל
הפחות
פינוי פסולת ומחזור
פאני פרנקו
04-6065884
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...98