מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 18

18
מחלקת ביטחון
שמירה על ביטחון תושבי המועצה וישוביה והכנתם לשעת חירום.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
ניהול מערך החירום במועצה
תחזוקת מקלטים ותשתיות
אבטחת אירועי מועצה, פיקוח בתחום האבטחה בישובים ובמוסדות
גיוס והכשרת מערך מתנדבי ביטחון
קשר ותיאום מול גופי הביטחון והחירום
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
תחזוקת מקלטים
תחזוקת מקלטי המועצה ובדיקתם אחת לשנה
בדיקת תקלות על ידי רב”ש הישוב אחת לחודש ודיווח למועצה
אחריות על פינוי מקלטים מציוד
שמירה בישובים
פיקוח על חברת האבטחה המספקת שירות לישובים
העומדים בקריטריוני המשטרה
תשלום עלויות שמירה
פיקוח על קיום השמירה בישוב על ידי רב”ש הישוב
אבטחת מוסדות
חינוך
פיקוח על חברת האבטחה המספקת שירות לבתי הספר
מתמידים
גיוס, הכשרה והפעלה של מערך המתמידים ברחבי
המועצה בשיתוף פעולה עם מג”ב
עידוד התנדבות למערך בישוב
אבטחת אירועים
אבטחת אירועי המועצה תחת כיפת השמיים
אבטחת אירועי הישוב
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...98