מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 2

2
תוכן העניינים
דבר ראש המועצה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
יחסי הגומלין מועצה - ישובים: מערך שירותים. . 4
תעודת זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
מבנה ארגוני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
מפת המועצה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01
אגף שירותים מוניציפאליים . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
מחלקת אחזקה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
מחלקת תברואה, וטרינר הרשות ורישוי עסקים . 41
מחלקת איכות סביבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
מחלקת אשפה ( פינוי פסולת ומחזור) . . . . . . . . . . 71
מחלקת ביטחון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
בית ספר לטרקטורים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
אגף חינוך וקהילה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
מחלקת חינוך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
הגיל הרך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
בתי הספר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
מחלקת תחבורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
מתנ”ס. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
המרכז למחול ואמנויות הבמה. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
מחלקת תרבות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
המרכז למוסיקה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
מחלקת ילדים ונוער . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
מחלקת צעירים וקליטה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ספריה אזורית ורב-ישובית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
עמותת הספורט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
המחלקה לשירותים חברתיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
אגף הנדסה ופיתוח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
מחלקת פיתוח תשתיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
ועדה מקומית לתכנון ובנייה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
החברה הכלכלית. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
מחלקת תיירות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
אגף כספים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
גזברות והנהלת חשבונות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
מחלקת גבייה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
מזכיר המועצה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
יחידות מטה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
דוברות ותקשורת. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
חקלאות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
מחלקת ישובים וצמ”ד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור. . . . . . . . . . . . 66
גופים סמוכים למועצה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
עמותת גיל עוז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
מועצה דתית אזורית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07
תאגיד הביוב - קולחי מעיינות . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
מעברים בעמק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
נספחים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
אלפון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 98