מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 20

20
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
הפעלת מערך
החירום
תפעול מערך המל”ח של המועצה האזורית
הכשרת, תרגול והפעלת כיתת כוננות מועצתית לטיפול
מרוכז בשרפות, איתור נעדרים, קריסת מבנים, ער”ן
ולוט”ר
קשר עם צוותי צח”י הישוביים בעתות חירום (הכשרת
הצוותים הינה באחריות המחלקה לשירותים חברתיים
באגף חינוך וקהילה)
איתור מתנדבים לכיתת הכוננות
איתור וגיוס מתנדבים לצוות צח”י ושמירה על כשירותו
קישור ותאום
מול גופי הביטחון
והחירום
תאום בין גופי הביטחון לישובים ומחלקות המועצה
פניה לקב”ט המועצה במקרה הצורך
מוקד ביטחון
הפעלת מוקד ביטחון 42 שעות ביממה
פנייה למוקד ביטחון במקרה הצורך
מנהל המחלקה
רועי פשחור
04-6065839
מזכירה
מלכה גוטמן
04-6065872
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...98