מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 21

21
בית ספר לטרקטורים
ביצוע קורסים, בחינות ומתן רישיונות נהיגה על טרקטורים, טרקטורונים ומלגזות.
יעוד בית הספר:
תפקידי בית הספר:
הפעלת בית ספר לנוער, מבוגרים ועובדים זרים
הפעלת קורסים על מלגזות
קיום בחינות וטיפול במתן רישיונות
תחום
אחריות המועצה
אחריות הועד המקומי / ישוב / תושב
קורסים ללימוד נהיגה
בטרקטור ומלגזות
פתיחת קורסים בשלוש שפות: עברית, ערבית ותאילנדית
עריכת בחינות וטיפול במתן רישיונות
פרסום מועדי הקורס
העברת המידע לתושבים ולעובדים
תשלום עבור הקורס
מנהל בית ספר
לטרקטורים
יצחק וולף
04-6065875
מזכירה
פאני פרנקו
04-6065884
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...98