מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 22

22
אגף חינוך וקהילה
אגף חינוך וקהילה עוסק בקיום ופיתוח שירותי חינוך וקהילה איכותיים, העונים על צרכי התושבים ברצף החיים ומסייעים לצמיחת הקהילות. שירותים
יעוד האגף:
אלו משלבים בין ביטוי הזהות האזורית ובין שמירה על הזהויות המגוונות של כל קהילה. אנו שואפים לתת ביטוי לחוזקות הקהילות והתושבים, להעצים את
תחושת השייכות לקהילות ולעמק, וליצור מענים שיאפשרו גיבוש זהות קהילתית – ישובית המחוברת לחיי העמק שלנו. זאת תוך שיתופי פעולה הבנויים על  אמון
וחיי יצירה המאפשרים שפה חיובית וחתירה מתמדת למצויינות.
האגף כולל שלוש מחלקות:
: תחום החינוך הפורמאלי לילדי המועצה - מלידה ועד י”ב. במועצה 9 בתי ספר ו-33 גני ילדים. כחלק מהתפיסה הקהילתית, אנו שואפים לספק
מחלקת חינוך
מסגרת חינוכית המותאמת לצרכיו של כל תלמיד. בנוסף, קיימת במתנ”ס מערכת חינוך בלתי פורמלי ענפה, המשלימה את התמונה ומהווה עוגן ערכי וחברתי
בישובים.
: במחלקה מספר יחידות הנותנות מענה על רצף החיים:
המחלקה לשירותים חברתיים
--
היחידה לפיתוח קהילתי
--
היחידה למניעת סמים ואלכוהול
--
עובדות סוציאליות מרחביות
--
המועצה תומכת במרכז אזורי לרפואה דחופה בבית שאן – “ביקור רופא” (מרפאה ג’, רח’ ירושלים הבירה 72): 1016*.
 פועל למען הקהילות והתושבים בעמק המעיינות ומקדם את פעילות הפנאי במרחב המועצה ובישובים. המתנ”ס פועל בתחומי
מתנ”ס עמק המעיינות:
תרבות, ילדים ונוער, ספריה אזורית, צעירים וקליטה, מוסיקה, מחול, ספורט ותיאטרון.
--
המתנ”ס חותר לקידום הקהילות והעצמת התושבים תוך עבודה בשותפות עם כלל גורמי הקהילה.
מנהלת האגף
נגה גיל
04-6065803
מזכירה
סמדר טוברי
04-6065806
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...98