מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 23

23
מחלקת חינוך
חינוך לחברת מופת ציונית-יהודית, המבוססת על חוזקותיו של היחיד ועל שיתופי פעולה, אמון וחיי יצירה, המאפשרים שפה חיובית ומחברת
יעוד המחלקה:
וחתירה מתמדת למצוינות.
ומצמיחה בוגרים ערכיים
המחלקה פועלת לקיים מערכת חינוכית פורמלית ובלתי פורמלית איכותית וייחודית העונה למכלול הצרכים של ילדים ובני נוער
התורמים לסביבתם, בעלי זהות יהודית וישראלית, החשים שייכות לחיי העמק.
תפקידי המחלקה:
יצירת אסטרטגיה חינוכית ייחודית לעמק המעיינות והטמעתה
הכשרת והעצמת מנהלים וצוותים במוסדות החינוך בעמק
פיתוח תכניות חינוכיות מגוונות עבור ילדי העמק ובני הנוער, תוך טיפוח הפרט ומתן מענים לצרכיו
תחזוקת בתי ספר וגנים בניהול המועצה
מיפוי, תעדוף וסיוע בהקמת מבני חינוך
סיוע באבחון והשמת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
הסעות תלמידים
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
יצירת
אסטרטגיה
חינוכית אזורית
בניית תהליך אסטרטגי למערך החינוך בעמק ויישומו
שותפות אנשי החינוך ובעלי התפקידים בישוב בבניית
התכניות ויישומן
קרן קרב וסל
תרבות
תקצוב
בניית תכנית מותאמת בבתי הספר ובגנים המעוניינים בכך
גביית כספי הורים בגנים שאינם מופעלים על ידי המועצה
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...98