מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 25

25
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
פרויקט הזנה
מתן ארוחת צהריים לכל ילדי ותלמידי גן חובה עד כיתה ו׳
במערכות החינוך
חתימת הסכם מול המפעיל הארצי
ריכוז והעברת שמות התלמידים המעוניינים בארוחת צהריים
במהלך שנת הלימודים
אחריות על ההתנהלות השוטפת מול בית הספר, הגן והמפעיל
בגני הקיבוצים – החלטה האם להשתמש בשירותי מפעל
ההזנה
אורח חיים בריא
תגבור שעות פעילות גופנית והדרכה באמצעות דיאטנית בבתי
הספר היסודיים ובחלק מהגנים
חתימה על הסכם עם המפעיל ופיקוח על הפעילות בבתי הספר
שרותי בריאות
השן
פעילות מניעה, הדרכה ובדיקות תקופתיות לכל ילדי ותלמידי גן
עד כתה ט׳
פורומים
והשתלמויות
קיום פורום מנהלים וסגנים
קיום פורום רכזות גיל הרך
יצירת תכנית השתלמויות לצוותים מקצועיים
טיפול ופיתוח קידומם המקצועי של צוותי החינוך בישוב
מזכירה
סמדר טוברי
04-6065806
חשבת האגף
גליה סגל
04-6065896
קצינת ביקור סדיר
אסתר ברנר
04-6065676
קצינת ביקור סדיר
לירז נוקד
04-6065676
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...98