מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 27

27
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
קשר עם משרד
החינוך
(גילאי 6-3)
קשר עם הפיקוח בתחומי אסטרטגיה, שיבוצי
גננות, אירועים חריגים והשתלמויות
טיפול בתקני גנים
העברת תקציבי הגנים לקיבוצים
התאמת המבנים והפעלת הגנים בהתאם לדרישות משרד התמ”ת בגנים
שבהפעלת הישוב
דיווח על אירועים חריגים וילדים הזקוקים לסיוע
מנהלת תחום גנים וגיל הרך
אפרת אבירן
04-6065660
מזכירה
סולי טל
04-6065887
.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...98