מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 28

28
בתי ספר
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
רישום ילדים
לבתי הספר
רישום במחלקת החינוך לפי אזורי הרישום הנקבעים על ידי משרד
החינוך והמועצה
הישוב יכול להביע את עמדתו ובקשתו לגבי מיפוי
תקציב
העברת תקציב עבור כל תלמיד לבתי הספר לטובת תכניות אחזקה,
כח אדם, הצטיידות ועוד, על פי קריטריונים ברורים
תקצוב תכניות מיוחדות, בכפוף ליעדי המועצה
ליווי כלכלי ומקצועי, לוידוא מינהל תקין ושימוש מושכל בתקציבי
בית הספר שבניהול המועצה
תשלום אגרות בין-רשותיות, בהתאם למיפוי
העסקת כ”א
העסקת אנשי המנהלה והסייעות בבתי הספר שבניהול המועצה
ביקור סדיר
איתור תלמידי המועצה הנמצאים בסכנת נשירה
בניית תכניות למניעת נשירה עם מוסדות החינוך
איתור מסגרות חלופיות לנושרים ממערכות החינוך הרגילות וסיוע
לתלמיד ולהוריו בהשתלבות המחודשת
ליווי התלמידים והוריהם בוועדות ההשמה ולאחריהן, במסגרות החינוך
המיוחד
קשר עם תלמידים הלומדים מחוץ למועצה
ייעוץ להורים בהתאמת מסגרת חינוכית חלופית בעת הצורך
מנהל תחום בתי הספר
עופר לניר
04-6065865
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...98