מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 3

3
תושבים יקרים,
אני שמח להגיש לכם חוברת ובה פירוט של מערך השירותים המוניציפאליים במועצה
האזורית עמק המעיינות.
החוברת מביאה לידי ביטוי את מגוון השירותים שמספקת המועצה יחד עם השירותים
שמספקות הנהלות הישובים, והיא מבהירה את חלוקת הסמכות והאחריות לאספקת
השירותים השונים על ידי המועצה והישובים.
זהו שלב חשוב והכרחי בדרך לגיבוש אמנת שירות כוללת - תהליך אותו תוביל המועצה
בשנה הקרובה.
המועצה שמה לה כמטרה מרכזית לספק לתושביה שירותים איכותיים, יעילים וזמינים
הקשובים לצרכים המגוונים והמתעדכנים של הישובים והתושבים.
אנו מאמינים כי שירותים מיטביים, מעבר לאספקת צרכיהם הבסיסיים של התושבים, הם
מפתח לחיזוק הקהילות והאזור, וכלי מרכזי במשימת הצמיחה האזורית.
נעשה כל שנוכל לספק שירות טוב, מהיר ומקצועי, תוך שיתוף פעולה עם הישובים
והתושבים.
בברכה,
יורם קרין
ראש המועצה
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 2,98