מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 30

30
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
הכשרת צוות
פיתוח והתמקצעות הצוות באמצעות ימי עיון והשתלמויות
שימושים
נוספים
הפעלת הסעות ע”פ בקשות הישובים בשעות בהן האוטובוסים
פנויים מהסעות החינוך (בתשלום)
עידוד שימוש ברכבי מועצה לפעילות חינוך וקהילה
מנהל המחלקה
אלברט אוחיון
04-6065873
קצין בטיחות בתעבורה
ישראל רותם
04-6065721/739
הסעות חינוך מיוחד
מחלקת חינוך
04-6065806
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...98