מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 31

31
מתנ”ס
מתנ”ס עמק המעיינות פועל למען הקהילות והתושבים בעמק המעיינות ומקדם את פעילות הפנאי במרחב המועצה ובישובים, תוך עבודה
יעוד המתנ”ס:
בשותפות עם כלל גורמי הקהילה. המתנ”ס פועל ליצירת מרחב של משמעות ושייכות לתושבים ולקהילות ופועל במרכז עידן, בספריה האזורית, בשלוחות המתנ”ס
ובישובים.
מנהלת המתנ”ס
נעמה כץ
04-6065887
מזכירה
סולי טל
04-6065887
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...98