מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 33

33
מחלקת תרבות
פיתוח תרבות איכותית בעמק ובישובים לרווחת התושבים ולחיזוק תחושת השייכות.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
העצמת מכלול העשייה התרבותית בעמק.
ייזום, תכנון, ארגון וניהול אירועי תרבות מרכזיים.
העמקת שיתופי פעולה והיצירה בין אמנים ויזמים בתחומים השונים.
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
פעילות אזורית
גיבוש סדרות תיאטרון, קונצרטים וסרטים, הצגות ילדים וערבי זמר
הפקת אירועים אזוריים מיוחדים במהלך השנה במגוון נושאים
ולמגוון קהלים
ארגון והפקה של טקסים, תערוכות ואירועים מרכזיים
מינוי איש קשר להפצת המידע
פרסום המידע בכל האמצעים העומדים לרשות
התושבים בישוב
פרויקטים
מיוחדים
השתתפות בפרויקטים מיוחדים של משרד התרבות, מפעל הפיס,
האופרה הישראלית וכו’
פעילות ישובית
תמיכה וסיוע בפעילות אזוריות המתקיימות בישובים
לווי רכזי תרבות
פרסום פעילויות ישוביות בעלות עניין אזורי
שותפות הישוב בבחירת האירוע והפקתו
סל תרבות
הנגשת תחומי התרבות השונים לילדי המועצה תוך קיום פעילות
בית ספרית להכנת המורים והתלמידים לקראת הפעילות והסעתם
למוקד הפעילות בתיאום עם בתי הספר
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...98