מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 34

34
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
פסטיבל
הפקת הפסטיבל, גיוס שותפים ומשאבים
גיוס צוות ישובי השותף להפקת הפסטיבל
הפעלת הקהילה והכנת הישוב לאירוח אירוע במהלך
הפסטיבל
חבורת זמר
ניהול חבורת הזמר ”שדות שבעמק” ושילובה באירועי התרבות
האזוריים והארציים
תמיכה בחבורות הזמר הישוביות
פרסום והזמנת תושבים לקחת חלק בפעילות החבורה
הזמנת החבורה לקחת חלק באירועי הישובים
התקשרות הנהלת הקהילה עם מחלקת התרבות
אולם הקימרון
תפעול וניהול אולם הקימרון - מרכז תרבות אזורי
מנהלת מחלקת תרבות
אופירה שגב
04-6065646
מזכירה
רותי דוד
04-6065860
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...98