מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 35

35
המרכז למוסיקה
הענקת חינוך מוסיקלי איכותי, הזדמנות לביטוי יצירתי ופיתוח כישורים בתחום המוסיקה בעמק המעיינות.
יעוד המרכז:
תפקידי המרכז:
הפעלת תכנית נש”ר – נגינה, שירה, ריקוד
הפעלת מערכת לימודי נגינה ושירה מקצועיות
הפעלת תכנית מקצועית לתזמורות והרכבים
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
תכנית נש”ר
הפעלת מערכת לימודים מקצועית בתחומי הנגינה, השירה
-ד׳ מבתי הספר בעמק מדי שבוע במרכז עידן
׳
והריקוד לכיתות ג
התכנית בהשתתפות סמלית של ההורים
שיעורים
פרטניים
הפעלת מערכת לימודים מקצועית המורכבת משעות הוראה
פרטניות במגוון כלים במרכז המוסיקה ו/או בישובים
הסעת הילדים לאולפן המוסיקה - באחריות ההורים
חדר / כיתה / מרחב לימוד ראוי בישובים בהם מתקיימים
שיעורים פרטניים
מינוי אחראי / איש קשר מטעם הישוב
מגמת מוסיקה
לבגרות
הפעלת מגמה משותפת לבגרות במוסיקה לתלמידי בתי הספר
התיכוניים, ובכללה אפשרות לגשת לרסיטל
תזמורות
והרכבים
הפעלת תכנית מקצועית הכוללת הוראת תיאוריה, הרכבים, מקהלה
ותזמורת
כנסים ואירועים
קיום מפגשים ואירועים בהרכבים שונים לאורך השנה, ובהם
קונצרט מרכזי
מנהלת המרכז למוסיקה
רוחמה הניג
04-6065789
מזכירה
מריאנה תמרין
04-6065624
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...98