מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 36

36
מחלקת ילדים ונוער
פיתוח וליווי מערכות החינוך החברתי בישובי העמק, תוך קיום פעילויות אזוריות ערכיות המהוות מקור לתחושת משמעותיות ושייכות.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
הכשרה, ייעוץ וליווי של רכזי חינוך וצוותי הדרכה בישובים
ליווי מקצועי של ועדות והנהלות חינוך בישובים
קיום פעילויות אזוריות לבני הנוער
ליווי תנועות הנוער הפועלות ברחבי המועצה
הפעלת קבוצת מנהיגות נוער אזורית
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
הכשרת צוותי
הדרכה
קיום פורומים מועצתיים להכשרת מדריכים ורכזי חינוך מכל
הישובים
מינוי בעלי תפקידים מקצועיים בתחומי החינוך הבלתי פורמלי
מדריך בכל
ישוב
השתתפות בשכר מדריך בוגר
ליווי המדריך
העסקת מדריך בוגר לחינוך הבלתי פורמלי
ועדת חינוך
ישובית
לווי מקצועי של ועדות החינוך בישובים
מינוי והפעלת ועדת / מינהלת חינוך ויו”ר העומד בראשה
מבנה
הגדרת מבנה מתאים לפעילות
העמדת מבנה ראוי לפעילות ואחזקתו
ייעוץ למערכות
ייעוץ בהתאמת מערכת החינוך לישוב
פניה לייעוץ ועבודה משותפת
פעילות אזורית
קיום פעילות אזורית לילדים ולבני הנוער בהתאם לצרכים
השתתפות צוות החינוך בהכנה לפעילות האזורית, וליווי החניכים
על ידי המדריכים לכל הפעילות האזורית
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...98