מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 37

37
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
פעילות
תנועתית
ליווי תנועות הנוער הפועלות ברחבי המועצה
הקצאת רכז לתנועת הנוער והקצאת מבנים
קייטנות
קיום קייטנות בבתי הספר ובשלוחות המתנ”ס
מינוי מנהל קייטנה
עמידה בדרישות רישוי הקייטנה
העמדת מבנה העומד באישורים הנדרשים
מנהיגות נוער
הפעלת קבוצת מנהיגות נוער אזורית
פיתוח מנהיגות נוער ישובית
בחירת צוותי
חינוך בישובים
ליווי בכתיבת הגדרת התפקיד
השתתפות בראיונות
ליווי הכניסה לתפקיד
קידום תהליך איתור איש הצוות, בחירתו והכנסתו לעבודה
מנהלת מחלקת ילדים ונוער
אלירז מורן
04-6065861
רכזת בני המושבים ומנהיגות נוער
תמר מור רוזן
04-6065861
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...98