מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 38

38
מחלקת צעירים וקליטה
פיתוח עשייה, מנהיגות ותרבות צעירה בישובים ובעמק, תוך הענקת מענה לצרכים ותחומי עניין של צעירים וחיזוק הישובים בתהליכי קליטה.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
פיתוח מעורבות קהילתית ועשייה של צעירים בישובי העמק וקידום יוזמות צעירות במגוון תחומים
פיתוח והכשרת עתודת מנהיגות קהילתית
קיום מרכז מידע לצעירים במגוון תחומים רלוונטיים
פיתוח וליווי ועדות / צוותי קליטה בישובים
פיתוח וליווי בעלי תפקידים בתחום הצעירים בישובים (רכזים / ועדות / אחר)
ליווי קבוצות צעירות בעמק
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
פורום צעירים
קיום פורום מועצתי הכולל נציגי ישובים שונים, לקידום
יוזמות ועשייה בתחומי הצעירים ברחבי המועצה
שותפות באיתור צעיר מהישוב להשתתפות בפורום וגיבויו
לאורך השנה
מרכז מידע
סיוע בהנגשת מידע לצעירים וסטודנטים בתחומים
רלוונטיים – השכלה, מלגות, שליחויות קיץ לחו”ל ועוד
פרסום המידע לתושבי הישוב.
מינוי רכז צעירים ישובי, המהווה איש קשר בין צעירי הישוב
והמחלקה ומסייע בהנגשת המידע עבור הצעירים
קורסים
והכשרות
בניית קורסים והכשרות על פי צרכי צעירים באזור
פרסום בישוב והפניית צעירים מתאימים
פורום רכזי
ועדות צעירים
תכנית הכשרה וליווי לבעלי תפקידים בתחום הצעירים
בישובים
איתור ומינוי בעל תפקיד (רכז / ועדת צעירים)
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...98