מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 40

40
ספריה אזורית ורב-ישובית
מתן שירות איכותי וזמין לתושבי העמק בתחום הספרות, ופעילות תרבותית הנגזרת ממנו, בספריה האזורית ובספריות הרב-ישוביות.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
ניהול הספריה האזורית בנוה איתן
יצירת תכנית רשת פעילויות ספרייתית מורחבת יחד עם הספריות הישוביות והרב-ישוביות ברחבי המועצה
קיום אירועים מעודדי קריאה והעשרה
תחום
אחריות המועצה
אחריות הועד המקומי / ישוב / תושב
ספריה אזורית
וכתבי עת (כולל
DVD ,
פיתוח מערך מנויים, השאלת ספרים
שפות זרות)
פרסום מידע אודות הפעילות בספריה האזורית לתושבים
ספריות רב
ישוביות
הפעלת שלש ספריות רב ישוביות
העברת תקציב הפעלה לספריה הרב-ישובית
סיוע מקצועי - קשר עם ספקים, השתלמויות, רכישת
ספרים, ציוד, פעילות בישובים
מינוי ספרן מתאים והעסקתו
תקצוב הפעלת הספריה
פתיחת הספריה לקהל הרחב מהישובים הסמוכים
כפיפות לספריה האזורית
קידום יוזמות ואירועים
אירועים
קיום אירועים המעודדים קריאה והעשרה בספריה האזורית
ובספריות הרב-ישוביות
שיתוף פעולה ליצירת פעילות משותפת של הספריה הישובית
והספריה האזורית
אירועי חודש
הקריאה
קיום אירועים בכל ישובי המועצה לרגל חודש הקריאה
שיתוף פעולה ופתיחת הספריה הישובית למשתתפי האירועים
מרחבי המועצה
מנהלת הספריה
שושי יעקבי
04-6480850
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...98