מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 41

41
עמותת הספורט
פיתוח פעילויות, חוגים ואירועים ספורטיביים, כחלק מתרבות הפנאי האיכותית והבריאה בעמק המעיינות.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
ניהול ותפעול חוגי ספורט לילדים ונוער
תמיכה במועדוני ספורט בעמק
פיקוח על תקינות מתקני ספורט בעמק
יוזמה וקידום אירועי ספורט למגוון קהלים
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
כדורסל
שותפות עם מוא”ז גלבוע במועדון הכדורסל המשותף ‘גלבוע
מעיינות׳
קיום חוגים בתשלום במתקני הספורט בישובים
כדורעף
ניהול ותפעול חוגי כדורעף וכדורשת לילדים ונוער ברחבי המועצה
קיום חוגים בתשלום במתקני הספורט בישובים
כדורגל
תמיכה בבית הספר לכדורגל על שם ארז אשכנזי
קיום חוגים בתשלום
חוגים נוספים
יוזמה וניהול חוגים נוספים: אופניים, התעמלות קרקע
חוגים בתשלום מתקיימים במתקני הספורט בישובים
מתקני ספורט
פיקוח על תקינותם של מתקני הספורט - היבטי בטיחות והתאמה
למתאמנים ולצרכים
הכנת תיקי פרויקט לפיתוח מתקני ספורט חדשים במרחב המועצה.
מינוי אחראי אולם ספורט / מתקני ספורט, שמירה על
כללי המתקן ואחזקתו על פי ההסכמים
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...98