מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 42

42
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
אירועים
ספורטיביים
עממיים
ומקצועיים
לקהל
קיום אירועים לקהל הרחב – צעדות, ריצת חצי מרתון, ריצת לילה
בעמק ועוד
פרסום לקהלי יעד רלוונטיים
סיוע ליוזמות ספורטיביות ישוביות
העברת מידע לתושבים
קיום אירועי ספורט פנים ישוביים
תכניות
מיוחדות
פרויקטים מגוונים, על פי הזדמנויות לשיתופי פעולה עם גופים
שונים
06 המשותף לביטוח לאומי, החברה למתנ”סים, גיל
+
קיום פרויקט
עוז ומחלקת הספורט
גיוס מתנדבים וסיוע מהישוב בארגון והפקת יוזמות
מקומיות
מנהל עמותת הספורט
אלעד פשחור
04-6065864
מזכירה
רותי דוד
04-6065860
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...98