מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 44

44
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
חירום
הכשרת צוותי חירום בישובים
הפעלת צוותי התערבות טיפוליים רב-תחומיים בעת
הצורך
הקמת צוות חירום ישובי ותחזוקתו
במצב חירום לאומי – פעולה לזיהוי אוכלוסיות נזקקות לסיוע וקשר
למערכות המוסדיות
ילדים ונוער
בסיכון
טיפול במצבי סיכון של ילדים ונוער, תוך הפעלת תכניות
מניעה וסיוע בקהילה
בניית תכניות התערבות אישיות לילדים ולהוריהם
באמצעות צוות רב-מקצועי
הקמת צוות ישובי לליווי התכניות בישוב
אזרחים ותיקים
סיוע לקשיש ולמשפחתו, ליווי מתן חוק סיעוד לזכאי
ביטוח לאומי, התערבות למניעת התעללות בקשישים
עידוד תכניות פנאי לוותיקים בשיתוף עם העמותה
לטיפול בקשיש “גיל עוז”
מינוי איש קשר / ועדה המלווה את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים
בישוב
פיתוח קהילתי
ליווי ישובים על הרצף שבין משבר לצמיחה
פיתוח וחיזוק מנהיגות ישובית
הובלת תכניות קהילתיות אזוריות
הבנייה וליווי של תהליכים בתחומי חברה וקהילה
זיהוי הצורך על ידי הנהלת הישוב, וחשיבה משותפת עם צוות
היחידה לפיתוח קהילתי על אופי ההתערבות
בחירת גורם מלווה ומתאם
השתתפות נציגים בפעילויות האזוריות
במידה וקיים גורם מתערב חיצוני בתהליך - השתתפות כספית
בחלק מעלויותיו
עבודה
סוציאלית
על פי חוק
סדרי דין ואפוטרופסות: טיפול בבעיות הנובעות מגירושין
ו/או חסרי ישע על פי פניית בית הדין הרבני, בית משפט
או ייזום הליך משפטי
טיפול באדם בעל עיכוב התפתחותי וקוגניטיבי: התערבות
במצבים על פי הוראת החוק
ילדים ונוער: התערבות על פי חוק הנוער טיפול והשגחה.
פעוטות בסיכון: פעולה על פי החוק לקיום מסגרות יומיות
עבור פעוטות אלו
דיווח לעובדת סוציאלית על מצבים הדורשים טיפול על פי חוק
חובת הדיווח – ילד ונוער
שיתוף פעולה עם הגורמים המתערבים למען רווחת הפרט
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...98