מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 45

45
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
מניעת סמים
ואלכוהול
בניית תכניות מניעה להעלאת המודעות האזורית לנושא.
קשר רציף עם הישובים והמסגרות השונות והענקת מענה
מותאם לצרכים העולים מן השטח
ליווי סיירות הורים
יצירת שיתופי פעולה לבניית תכניות מניעה בבתי הספר.
תכלול, תיאום ויצירת קשר בין הגופים הפועלים בתחום
במועצה, בישובים ובמסגרות השונות
גיבוש מדיניות ישובית בנוגע לשימוש בסמים ואלכוהול
פנייה ליחידה לייעוץ וסיוע בתחומי המניעה, הטיפול והאכיפה
מינוי בעל תפקיד מטעם בית הספר ויישום תכניות שפ”י למניעת
שימוש בסמים ואלכוהול
פנייה ליחידה במידת הצורך ועדכון על קיום פעילויות רלוונטיות
מנהלת המחלקה
עירית דרור
04-6065800
מנהלת היחידה לפיתוח קהילתי
אפרת פולק
04-6065836
מנהלת היחידה למניעת סמים ואלכוהול
מאיה ארטל
04- 6065810
מזכירת המחלקה
עפרה נבון
04-6065800
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...98