מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 46

46
אגף הנדסה ופיתוח
קידום והובלת תכנון וביצוע פרויקטים בתחומי התשתיות והבינוי בישובים ובמרחב המועצה.
יעוד האגף:
האגף עוסק בהכנת תכניות וביצוע פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות במועצה.
האגף כולל שלושה ענפים מרכזיים:
אגף הנדסה ופיתוח תשתיות
מהנדס המועצה
מייק ארליך
04-6065859
מזכירה
אריאלה קורן
04-6065866
-
-
החברה הכלכלית – גוף ביצועי של הפרויקטים השונים
מנכל החברה הכלכלית
דעאל לוי
04-6065775
מזכירה
אמיליה שלם
04-6065776
מנהל פרויקטים
כפיר אליהו
04-6065773
מנהל הרחבות
אלי רודניק
04-6065799
קבלת קהל בימים: א’, ב’, ד’, ה’ (יום ג’ אין קבלת קהל.)
שעות - 00:51-00:90 ( רצוי בתאום טלפוני מראש)
ועדה מקומית לתכנון ובניה:
מהנדס הוועדה
מייק ארליך
04-6065866
פקח הוועדה
גד להמן
04-6065868
מזכירת הוועדה
בתיה ישראלי
04-6065807
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...98